Biologie 2G 2022/2023

Opakování témat 1.ročníku 

Evoluce eukaryot - Endosymbiotická teorie 

Heterotrofní protista 

Superskupina Obozoa - Metazoa (Živočichové) 

Nebilaterální organismy - Houbovci, Žahavci 

Lofotrochozoa - Kroužkovci, Ploštenci, Měkkýši 

Ekdyzozoa - Hlísti, Členovci - Pavoukovci, Korýši, Šestinozí

Strunatci - Sumky, Bezlebeční, Obratlovci 

Ichtyologie - Kruhoústí, Paryby, Ryby

Herpetologie - Obojžilvelníci, Plazi 

Ornitologie - Ptáci 

Mammalogie - Savci 


Biologie a Ekologie pro 1.ročník Gymnázia 1G 2022/2023

OBECNÁ BIOLOGIE, PROTISTOLOGIE, BOTANIKA A EKOLOGIE 

- Základní domény života

- Biologie buňky

- Biologie prokaryotních organismů (viry, bakterie, archea)

- Evoluce eukaryotních organismů  - Endosymbiotická teorie

- Biologie hub a lišejníků

- Základy protistologie - Řasy 

- Botanika 

- Ekologie 

Studijní materiál pro obor PMP, HOT, KOS.

Studijní materiály pro obor Gymnázium.