Geografie 1G 2022/2023

Kartografie a Fyzická Geografie

- Kartografie 

- Země v pohybu, Čas

- Geosféra - Litosféra, Atmosféra, Hydrosféra, Pedosféra, Biosféra 

3G 2023/2024

Regionální geografie