Zadávaní teoretických úkolů distanční výuky učební a odborné praxe

Studijní materiály k výuce HOP.

Studijní materiály k hotelovému provozu